Motorkou bez starostí

Asistenčné služby Domácnosť Bez Starostí pomôžu vám aj celej vašej rodine pri riešení náhodných krízových situácií v domácnosti. V prípade potreby môžete využiť služby elektrikára, plynárov, inštalatéra, sklenára, kúrenárov, zámočníka alebo služby našich odborníkov, teda IT špecialistov, lekárov či právnikov. Zabezpečíme aj odstránenie osích a sršních hniezd. Naša asistencia vyniká nadštandardnými limity plnenia až do výšky 250 € na jednu asistenčné udalosť. Služby remeselníkov je možné využiť až 5krát do roka a služby odborníkov až 10krát v jednom roku. Neriešte nemilé prekvapenia v domácnosti sami, využite asistenčné služby Domácnosť Bez Starostí.

Podrobný popis asistencie Domácnosť Bez Starostí

Služba elektrikára
Služba plynára
Služba inštalatéra
Služba kurenára
Služba sklenára
Služba zámočníka
IT špecialista
Právna pomoc
Odstránenie osích
a sršních hniezd
Osobný lekár
Finančný limit
Koľkokrát je možné službu využiť

Kúpiť alebo aktivovať asistenciu
Domácnosť Bez Starostí

Máte už zakúpenú asistenciu Domácnosť Bez Starostí?
Vložte aktivačný kód, ktorý ste dostali a stlačte Aktivovať asistenciu. aktivovať asistenciu
Územný rozsah asistenčnej služby Domácnosť Bez Starostí

Územný rozsah asistenčnej služby Domácnosť Bez Starostí

Asistenčné programy, ak nie je uvedené inak, sa vzťahujú na asistenčné udalosti vzniknuté na území Slovenskej republiky.