Autom bez starostí

Prvé asistenčné služby pre všetkých vodičov, ktorí v akomkoľvek prípade nepojazdnosti vozidla nechcú tráviť čas hodiny čakaním na odťahovú službu a potom navyše zostať bez náhradného vozidla. Ako jediná asistenčná služba v SR garantuje zapožičanie náhradného vozidla s jeho pristavením na miesto poruchy, a to v 80% prípadov do 1 hodiny od nahlásenia udalosti v krajskom meste a do 2 hodín mimo krajské mestá. Akonáhle nedodržíme lehotu maximálne 2 hodín, garantujeme klientovi zaplatenie sumy 20 € za čakanie. Navyše garantujeme odťah nepojazdného vozidla do servisu podľa vášho želania, a to bez obmedzenia kilometrov v rámci celej SR. Takže podčiarknuté sčítané, do hodiny maximálne dvoch hodín odchádzate a všetko Bez Starostí. Ceny asistenčné služby Do Hodiny Bez Starostí sa mení v prípade, keď je vozidlo staršie 14 rokov alebo jeho celková hmotnosť presahuje 2499 kg.

Podrobný popis asistencie Do Hodiny Bez Starostí

Pristavenie a odstavenie náhradného vozidla
Zapožičanie náhradného vozidla
Odtiahnutie vozidla podľa priania klienta v rámci celej SR
Výmena pneumatiky
Úhrada neopraviteľné pneumatiky
Štart nepojazdného vozidla
Vyslobodenie vozidla
Uloženie vozidlá
Vyzvednutie opraveného vozidla
Náhradné vozidlo v prípade krádeže
Náhradná doprava
Dovoz PHM
Cestná služba
Osobný lekár
Dopravné a moto informácie
Služba elektrikára
Služba plynára
Služba sklenára
Služba kurenára
Služba inštalatéra
Služba zámočníka

Kúpiť asistenciu Do Hodiny Bez Starostí

Ceny Asistenčné služby sa mení v pripade, ked je vozidlo staršie 14 rokov alebo jeho celková hmotnosť presahuje 2499 kg.
Pre aké vozidlá je možné dojednať asistenciu Do Hodiny Bez Starostí

Pre aké vozidlá je možné dojednať asistenciu Do Hodiny Bez Starostí

Osobné automobily s maximálnom počtem 9 sedadiel vrátene sedadla vodiča a celkovou hmotnosťou maximálne 3 500 kg v kategórii (podľa technického preukazu) M - M1. Jedná sa o kategóriu určenú na prepravu osôb. Kategórie M1 však iba za predpokladu, že takéto vozidlo nedisponuje na zadnej náprave dvoj-montážnou zadnou nápravou. V prípadoch špeciálnych úprav, či nadstavieb, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie asistenčných služieb, je poskytovateľom poskytnuté asistenčné plnenie zodpovedajúce rozsahu pre vozidlá bez takejto úpravy či nadstavby.
 

Územný rozsah asistenčnej služby Do Hodiny Bez Starostí

Asistenčné programy, ak nie je uvedené inak, sa vzťahujú na asistenčné udalosti vzniknuté na území Slovenskej republiky.
Územný rozsah asistenčnej služby Do Hodiny Bez Starostí