FAQ

Najčastejšie otázky, ktoré by Vás mohli zaujímať:

Ako môžem asistenciu zaplatiť?

Môžete využiť online platbu alebo platbu prevodom.

Od kedy je asistencia platná?

Ak zvolíte platbu online, je asistencia aktívna presne za 72 hodín od platby. Doba platnosti je presne určená na hodinu, minútu a sekundu. Akonáhle zvolíte platbu prevodom, musíte počkať až sa platba pripíše na náš účet a od tej doby presne za 72 hodín vojde asistencia do platnosti. Akonáhle pri dojednávaní zvolíte odložený začiatok, je asistencia aktívna od polnoci zvoleného dňa. Avšak vždy musíme mať platbu pripísanú na našom účte. Klient je vždy spätne informovaný SMS správou a emailom o pripísaní čiastky.

Ako mám podpísať zmluvu?

Žiadna zmluva sa nepodpisuje. Všetko prebieha elektronicky. Šetríme papier a tým aj naše životné prostredie :-).

Prídu mi informácie poštou?

Všetky potrebné informácie vrátane odkazov na podmienky asistencie, rozsah asistencie, ochranu osobných údajov a odkazu na online platbu prídu klientovi do SMS správy a emailom.

Na aký odťah mám nárok?

V rámci SR máte nárok na odťah 200 km do Vami zvoleného autoservisu na prvotné zistenie poruchy. V zahraničí je to 100 km. Ak vozidlo nebude opraviteľné do 24 hodín od nahlásenia udalosti, vzniká Vám nárok na repatriáciu vozidla 2500 km (1250 km tam a 1250 km späť).

Kedy mám nárok na náhradné vozidlo a kedy ho musím vrátiť?

Na náhradné vozidlo máte nárok vtedy, keď Vaše poškodené vozidlo nemožno opraviť do 4 hodín od nahlásenia udalosti na centrálu Global Assistance. S náhradným vozidlom môžete disponovať ľubovoľne. To znamená, že môžete pokračovať ďalej do cieľovej destinácie alebo sa vrátiť do miesta bydliska. Vozidlo máte po dobu opravy zdarma, maximálne však na 8 po sebe idúcich dní. Ak si budete chcieť vozidlo ponechať dlhšie, môžete, ale dni navyše si klient plne hradí. Ľudovo povedané, v prípade letnej či zimnej dovolenky pre Vás radovánky nekončia

Kde musím vrátiť náhradné vozidlo?

Náhradné vozidlo vraciate v autoservise, ktorý ste si zvolili k odťahu a oprave Vášho poškodeného vozidla.

Príklad z praxe:

Variant 1: V zahraničí sa Vám pokazí vozidlo. Ak príčina nie je známa máte 100km na odtiahnutie do servisu na prvotné zistenie poruchy. Tam Vám napríklad povedia, že vozidlo Vám nevedia opraviť. Necháte si teda poškodené vozidlo odtiahnuť do SR do autoservisu, ktorý si sami zvolíte a zároveň Vám s odťahovou službou privezieme náhradné vozidlo.

Variant 2: Autoservis v zahraničí je schopný Vám dať auto do prevádzky. Vy s tým súhlasíte, požičiame Vám teda náhradné vozidlo z autopožičovne v danej krajine, kde sa momentálne nachádzate a v tej istej krajine prebehne aj vrátenie zapožičaného vozidla.

Nevadí, že nie som vlastníkom vozidla, alebo že automobil riadi cudzia osoba?

Nič sa nedeje, asistencia sa vždy vzťahuje na EČ vozidla. Je teda úplne jedno, kto je vlastníkom alebo kto momentálne vozidlo riadi.

Čo sa stane po uplynutí platnosti asistencie?

Klient je 5 dní pred uplynutím platnosti asistencie informovaný pomocou SMS správy o možnosti predĺženia. V prípade, že klient zaplatí za ďalšie obdobie, asistencia pokračuje ďalej. Akonáhle nezaplatí, asistencia zaniká.

Je jedno akú mám poisťovňu?

Áno, naša asistenčná služba je nadštandardnou službou. Neriešime teda, v akej poisťovni máte dohodnuté poistenie.