Autom bez starostí

Asistenčné služby Autom Bez Starostí sú určené pre všetkých vodičov osobných vozidiel do 3,5 tony a to bez rozdielu, či jazdí iba v Slovenskej republike alebo aj do zahraničia. Na cestách vás môže stretnúť veľa nebezpečných situácií, ktoré vás môžu nemilo prekvapiť. Ak ich nechcete riešiť sami, ste na našich internetových stránkach správne. V rámci nadštandardného rozsahu poskytovaných asistencií vám zabezpečíme ozajstné bezpečie na vašich cestách. Ceny Asistenčné služby Autom Bez Starostí sa mení v prípade, keď je vozidlo staršie 14 rokov alebo jeho celková hmotnosť presahuje 2499 kg.

Podrobný popis asistencie Autom Bez Starostí

Cestná služba
Vyslobodenie vozidla
Náhradné vozidlo
v prípade krádeže
Dovoz PHM a ich zámena
Uloženie vozidlá
Dovezení nájdeného vozidla
po krádeži
Štart nepojazdného vozidla
Núdzové ubytovanie
Dopravné a moto
informácie
Zapožičanie náhradného
vozidla až na 8 dní
Náhradná doprava
Tlmočník na telefóne
Odtiahnutie vozidla do servisu
podľa priania kliento
Vyzvednutí opraveného
vozidla
Odvoz dieťaťa
Pristavenie a odstavenie
náhradného vozidla
Odťah v SR i v zahraničí
do servisu v limite do 2 500 km
finančnú hotovosť v prípade núdze
Úhrada neopraviteĺné 
pneumatiky
Výmena pneumatiky
Přívesný vozík do 1t
alebo karavan do 2,5t

Kúpiť asistenciu Autom Bez Starostí

Ceny Asistenčné služby sa mení v pripade, ked je vozidlo staršie 14 rokov alebo jeho celková hmotnosť presahuje 2499 kg.
Pre aké vozidlá je možné dojednať asistenciu Autom Bez Starostí

Pre aké vozidlá je možné dojednať asistenciu Autom Bez Starostí

Osobné automobily s maximálnom počtom 9 sedadiel vrátane sedadla vodiča a celkovou hmotnosťou maximálne 3 500 kg v kategórii (podľa technického preukazu) M - M1. Jedná sa o kategóriu určenú na prepravu osôb. Kategórie M1 však iba za predpokladu, že takéto vozidlo nedisponuje na zadnej náprave dvoj-montážou zadnou nápravou. V prípadoch špeciálnych úprav, či nadstavieb, ktoré môžu mať vplyv na poskytovanie asistenčných služieb, je poskytovateľom poskytnuté asistenčné plnenie zodpovedajúce rozsahu pre vozidlá bez takejto úpravy či nadstavby.

Dosah pre odťah (repatriáciu)

Dosah pre odťah (repatriáciu)

Orientačná kružnica pre odťah nepojazdného vozidla tam aj späť do domovského servisu v prípade neopraviteľnosti do 24 hodin ZADARMO a poskytnutie náhradného vozidla až na 8 dní ZADARMO (z bodu Bratislava).

Územný rozsah asistenčnej služby Autom Bez Starostí

Územný rozsah asistenčnej služby Autom Bez Starostí

Asistenčné programy, ak nie je uvedené inak, sa vzťahujú na asistenčné udalosti vzniknuté na území domovskej krajiny a na geografickom území Európy vrátane celého územia Turecka. Asistencia nie je platná na území Ruska (s výnimkou tzv. Kaliningradskej oblasti), Grónska, Islandu, Faerských ostrovov, súostrovia Špicbergy, Kanárských ostrovov a Madeiry. Za európsky štát v zmysle týchto podmienok asistencie sa nepovažuje Kazachstan, Arménsko, Gruzínsko, Azerbajdžan. V niektorých krajinách mimo Európskej únie (napr. Bielorusko, Ukrajina) je kvalita a možnosť poskytnutia asistenčných služieb závislá na miestnych podmienkach.