Asistenčné služby

Dopyt verejnosti po asistenčných službách v SR stále viac rastie a kvalitné asistenčné služby si jednoznačne našli svoje miesto nielen medzi motoristami. Takmer každá poisťovňa ponúka k svojmu autopoistenia asistenčné služby, ich rozsah je však väčšinou veľmi úzky, čo vodiči zistí v najmenej vhodnú chvíľu, teda keď potrebujú skutočnú pomoc.

Spoločnosť Autom Bez Starostí, s.r.o. sa preto rozhodla v spolupráci s renomovanou spoločnosťou Global Assistance, a.s. vytvoriť také asistenčné služby, ktoré v prípade núdze nielen vodičom naozaj pomôžu.

V ponuke asistenciou spoločnosti Autom Bez Starostíasistenčné služby pre motoristov Autom Bez Starostí či Do Hodiny Bez Starostí, pre motorkárov Motorky Bez Starostí alebo pre širokú verejnosť asistenčné služby Domácnosť Bez Starostí.

Máloktoré asistenčné služby vám poskytnú odťah nepojazdného vozidla až do vzdialenosti 2 500 km, odtiahnutie vozidla a zapožičanie náhradného vozidla z dôvodu vandalizmu či defektu, pristavenie náhradného vozidla už do jednej hodiny od nahlásenia asistenčnej udalosti alebo vám poskytnú až 2 000 € za rok na riešenie karambolov v domácnosti.

Příklady asistenčního krytí naleznete v sekci blog, rubrika články, kde se mimo jiné dočtete, v jakých situacích vám naše asistenční služby pomáhají.

Autom Bez Starostí

Autom Bez Starostí

 • krytie vo všetkých prípadoch nepojazdnosti (havária, porucha, defekt a vandalizmus) v SR aj v Európe
 • v prípade neopraviteľnosti vozidla do 4 hodín od nahlásenia udalosti zapožičanie náhradného vozidla až na 8 dní,
  nie dlhšie ako je doba opravy
 • v rámci SR garancia odťahu asistovaného vozidla ihneď na zistenie poruchy do klientom určeného servisu do vzdialenosti 200 km a pre vodiča a posádku zabezpečenie náhradného vozidla alebo prepravy do miesta bydliska
 • v prípade neopraviteľnosti asistovaného vozidla do 24 hodín v prípade nehody ihneď garancia odťahu nepojazdného vozidla v rámci SR a zahraničia v limite až do 2 500 km (1250 km tam a 1 250 km späť) na klientom vybrané miesto a pre vodiča a posádku zabezpečenie náhradného vozidla alebo prepravy do miesta bydliska
 • úhrada neopraviteľnej pneumatiky do limitu 160 euro v rámci SR
 • vzťahuje sa aj na prívesný vozík do 1 t a prívesný karavan do 2,5 t
PREJSŤ NA WEB
Do Hodiny Bez Starostí

Do Hodiny Bez Starostí

 • krytie vo všetkých prípadoch nepojazdnosti (havária, porucha, defekt a vandalizmus) v SR
 • v prípade nedostatku paliva, vybitie batérie alebo defektu (ak je vo vozidle rezervné koleso) zabezpečenie príchodu asistenčného vozidla v rámci celej SR a vyriešenie danej situácie do cca 1 hodiny
 • v prípade iných dôvodov nepojazdnosti asistovaného vozidla garancia pristavenia náhradného vozidla do 1 hodiny od nahlásenia udalosti v krajských mestách a do 2 hodín mimo nich, a to v 80% prípadoch
 • zapožičanie náhradného vozidla až na 5 dní, nie dlhšie ako doba opravy, s ktorým pokračujete tam, kam potrebujete
 • odťah vášho vozidla kamkoľvek podľa vášho želania v rámci SR
 • vrátenie zapožičaného vozidla do servisu, kam bolo odtiahnuté nepojazdné vozidlo
 • úhrada neopraviteľnej pneumatiky do limitu 160 eur
 • osobný lekár - telefonická konzultácia s odborným lekárom pre radu v krízových situáciách ohľadom náhlych zdravotných ťažkostí členov domácnosti - k dispozícii 24 hodín denne
 • sprostredkovanie remeselníkov - elektrikár, plynár, sklenár, kúrenár, inštalatér, zámočník
PREJSŤ NA WEB
Motorkou Bez Starostí

Motorkou Bez Starostí

 • krytie vo všetkých prípadoch nepojazdnosti (havária, porucha, defekt a vandalizmus) v SR aj v Európe
 • v prípade neopraviteľnosti asistovaného motocykla do 4 hodín od nahlásenia udalosti zapožičanie náhradného vozidla až na 5 dní, nie dlhšie ako na dobu opravy
 • v rámci SR garancia odťahu asistovaného motocykla ihneď na zistenie poruchy do klientom určeného servisu do vzdialenosti 200 km a pre vodiča a spolujazdca zabezpečenie náhradného vozidla alebo prepravy do miesta bydliska
 • v prípade neopraviteľnosti asistovaného motocykla do 24 hodín je garancia odťahu nepojazdného vozidla v rámci celej SR a zahraničia v limite až do 2 500 km (1 250 km tam a 1 250 km späť) na klientom vybrané miesto a pre vodiča a spolujazca zaistenie náhradného vozidla alebo prepravy do miesta bydliska
 • úhrada neopraviteľnej pneumatiky do limitu 240 eur
PREJSŤ NA WEB
Domácnosť Bez Starostí

Domácnosť Bez Starostí

 • krytie v prípadoch náhodných krízových situácií v domácnosti, ako sú služby elektrikára, plynárov, inštalatéra, kúrenárov, sklenára, zámočníka, a to spravidla do 1 hodiny od nahlásenia v krajských mestách a do 2 hodín mimo nich a to v 80 % prípadoch
 • osobný lekár - telefonická konzultácia s odborným lekárom pre radu v krízových situáciách ohľadom náhlych zdravotných ťažkostí členov domácnosti, a to 24 hodín denne
 • právna pomoc - právna poradňa po telefóne s možnosťou využitia odbornej právnej rady v náhlych krízových situáciách a to 24 hodín denne
 • IT špecialista - v prípade nefunkčnosti počítača alebo problému s jeho užívaním až hodinová konzultácia s odborníkom po telefóne alebo prostredníctvom vzdialeného pripojenia
 • odstránenie včelých a sršních hniezd
 • nadštandardný limit až do 400 eur na jednu udalosť
 • služby remeselníkov je možné využiť na 5 asistenčných udalostí do roka, ostatné služby 10-krát za rok
PREJSŤ NA WEB